Zarząd


  

Prezes Zarządu inż. Andrzej Kaleta
Główny Księgowy, Członek Zarządu mgr Paweł Welc